Priser fra januar 2019 (NOK) (Alle priser ex. mva og frakt.)
Snekkerbile: Fra 5″ Fra 3500.-
Snekkerøks: 5″ 3500.-
Smaløks: 3000.-
Stikkøks: 2500.-
Hoggjern m. fal: 1300.-
Lokkebeitel: 1300.-
Stikkjern: 1500.-
Rammejern 1700.-
Små hoggjern: 1300.-
Høvelstål: Fra 750.-
Profilhøvelstål: Fra 750.-
Skavjern:(aka pjål..) Fra 1300.-
Skjøvestål/stokk 750.-/500.- Komplett 1250.-
Koppjern: 750.-
Skarvøks: E. avtale.
Navar: Fra 750.-
Riss/Medrag: 1150.-
Holdhaker 500.-
Skavkniv/Bandkniv 1700.-
Spesielle øksemodeller: Etter avtale.
Andre verktøy: Etter avtale.
Andre produkter: Etter avtale.

Ta kontakt per telefon eller epost for avtale.