Del på facebook

Ta kontakt

Terje Granås

Tlf: 906 62 724

E-post:t-granaa@online.no

Søk på nettsiden

Økser

Øksesmiing kan i store trekk foregå på to hovedmåter. Den ene er å smi økser på en historisk måte. Den andre er å bruke moderne hjelpemidler for å lage øksene. Begge arbeidsprosessene er fullgode og det ferdige resultatet vil i mange sammenheng være likt. Den største forskjellen er prisen på øksa. Økser smidd på en historisk autentisk måte er dyrere å lage, men mye morsommere å eie.

De øksene og bilene jeg forsøker å ha på lager vil dekke de fleste normale behov. Disse øksene er et resultat av arbeidet som NHU-stipendiat. Målsetningen med dette arbeidet har bl.a. vært å lage verktøy med de samme bruksfunksjonene som eldre verktøy har. Dette har jeg kombinert med hva jeg vil kalle en handversmessig frihet i forhold til form.

I Norge eksisterer det en stor variasjon i økseform rundt om i landet. Hvis det er ønskelig med en spesiell regional eller lokal form er dette bestillingsarbeid og må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Snekkerbile

SnekkerbileSnekkerbila er ei anvendelig øks for det meste av arbeidet som en tømrer eller snekker gjør. Egglengden er fra 4-6 tommer, dvs 10- 15 cm.

Snekkerøks:

snekkerksDette er ei øks med egglengde opp til 5 tommer . Allsidig og anvennelig til det meste.

 

Bildet til venstre viser en form som jeg lager.

 

 

 

 

 

 

snekkerks_m_vridning

 

Her er en annen klassisk type.

Legg merke til vridningen på øksa til høyre. Dette er gjort bevisst for at tømreren skal lettere kunne bruke øksa i ferdig oppsatt vegg.

Kan leveres som rett, vridd til høyre eller venstre.

 

 

 

 

 

 

snekkerks_m_skaft_og_vriing

 

Her er samme øksa som over, men med påsatt skaft.

Smaløkser

SmalksSmaløksa er et allsidig vektøy for tømreren og snekkeren. Er som poteten, og kan nesten brukes til alt.

Stikkøks:

StikkksStikkøksa er ikke ei øks det er ment å hogge med. Den er egentlig et stort og tungt hoggjern med et jernskaft på tvers.

 

Tradisjonelt er de rette i bladet fra eggen og opp til skaftet. Jeg har designet øksa på en annen måte. Mitt design bidrar til at ergonomien ved bruk blir bedre. Hånden som styrer  kommer mer rett over eggen, noe som bedrer balansen i verktøyet.

 

Husk at det er forskjell på stikkøkser for høyre- og venstrehendte..

Regionale modeller:


Hordabile.

Under er tre stk.9-tommers modell fra Arna. Finnes det vakrere økser? Fenomenale verktøy er de også.

hb3

Agder-øks:

P1070996Bildet viser to Agder-økser jeg lagde i siste del av min stipendiatperiode. De er smidd på samme måten som jeg viser i denne artikkelen: Oppbygning av ei bile fra Aust-Agder.

Veldig morsomt å kanskje være den første på 100 år som gjør dette.

Øksene er snaut 20 cm i egglengde.

Fagernes-modell (Johansen-bile):

P1080224Smeden Johan Johansen på Fagernes var yrkesaktiv som smed fra rett etter 2. verdenskrig og ut til tidlig på 1980-tallet.

Øksene og bilene fra Johansen-smia var gode og mange tømrere og handverkere kjenner disse.

Bildet viser ei Johansen-bile til høyre. Den er helt original og ingen har gjort noe med den siden smeden gjorde den ferdig. Bila til venstre har jeg smidd.

Et kjennetegn på Johansen-bila er den spesielle profilen, som mange tømrere setter stor pris på.

P1080230Her er Johansen-bila sett fra alle kanter.

Falbile fra Osterøy.

 

kopi_av_falks_fra_Ostery

Denne falbila er et godt eksempel på en regional modell.

 

Ei praktfull bile som utvilsomt har forbindelse med tidligere tiders handverk